Om fjellstyret Storviltjakt Småviltjakt Hytter Fiske Bilder
Villreinjakt Informasjon Søknadsskjema Til forsidenVillreinjakt
Storviltjakt på NF 311, Skorpa, og NF 351, Hallingskarvet, dreier seg kun om villreinjakt. Jakta administreres av Hol fjellstyre.

Grunnlaget for denne administrasjonen ligger i Fjellova, der det bl.a. fremgår at fjellstyret avgjør om jakt skal gis til innen- eller utenbygdsboende. 
Når det gjelder korttildeling, vil utenbygdsboende kun komme i betraktning dersom lokal etterspørsel er mindre enn antall fellingstillatelser.

I tillegg til statsallmenningene administrerer fjellstyret to kommuneeiendommer,
NF 361, Haugastøl,  og NF 353, Ynglesdalen, etter avtale med Hol kommune.

Allmenningene og kommuneeiendommene utgjør egne jaktfelt i
NF 300,  Hol kommunevald.

Som det går fram av årsmeldingen vil det ikke bli villreinjakt i sone 1, dvs.
fjellområdet nord for Fv. 50, kommende år.  I sone 2, Hallingskarvet statsalm.,
vil det bli tildelt fellingskvotekvote,

 

 

 

Reinsflokk på snøfonn
 

Stemning
Send e-post til Hol Fjellstyre Nyttige lenker

Design og utvikling: Scudder Digital Productions (c) 2003